PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU

 
 

Obchodní podmínky

Tieto obchodné podmienky platia v internetovom obchode aircars.sk, aircars.cz. Podmienky bližšie vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa). Predávajúcim je spoločnosť Sk Trade CZ s.r.o., so sídlom Kadnárova 9792/95, 831 06 Bratislava. Všetky neupravené zmluvné vzťahy sa riadia občianskym zákonníkom (zákon č.40/1964 Zz.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zz.). Ak je zmluvnou stranou firma (nie spotrebiteľ), riadia sa neupravené zmluvné vzťahy obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zz.).

Vymedzenie pojmov

 

 

Kúpna zmluva

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto prevedená späť na jeho účet a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde;

 

Cena

Ako cena pri uzatvorení kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v obchode aircars.sk, aircars.cz v čase objednania tovaru kupujúcim. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky Cena je pre spotrebiteľa uvedená vždy ako konečná vrátane DPH. V cene tovaru nie je započítané dopravné. Dopravné sa líši u jednotlivého tovaru podľa jeho rozmerov, hmotnosti a prepravcu. Spotrebiteľ (kupujúci) má možnosť oboznámiť sa s cenou za dopravu ešte pred odoslaním objednávky

 

Sposob platby

V obchode aircars.sk, aircars.cz požadujeme platbu vopred na účet vedený v:

SR - Eur

UniCredit Bank
č.ú.: 1144468002/1111
IBAN: SK1611110000001144468002
SWIFT Code: UNCRSKBX

nebo

ČR - Kč

UniCredit Bank

č.ú. 2112315989/2700

IBAN: CZ5627000000002112315989

SWIFT Code: BACXCZPP

 

Sposob doručenia

Tovar, ktorý je skladom, je odosielaný kupujúcemu okamžite po zaplatení kúpnej ceny. Pre zasielanie sa využíva Slovenská pošta , alebo Geis Parcel CZ s.r.o.. Cena za dopravu je podľa platného cenníka prepravy uvedené spoločnosti v deň odoslania tovaru.

 

Právo spotebiteľa odstúpiť od zmluvy

Kupujúci - spotrebiteľ má právo v súlade s Občianskym zákonníkom odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade Spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho písomne kde uvedie že odstupuje od zmluvy a uvedie číslo objednávky, dátumu nákupu a číslo účtu na vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Pri zasielaní tovaru späť predávajúcemu, odporúčame spotrebiteľovi tovar zabaliť tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Toto ustanovenie zákona nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania ani ako spôsob riešenia reklamácie.

Kupujúci - spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vrátiť všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal, najmä je povinný vrátiť úplný tovar s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý v originálnom obale, v stave a hodnote v akej tovar prebral. Pokiaľ to nie je možné, musí kupujúci - spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať si svoj nárok voči vrátenej kúpnej cene. Predávajúci v takomto prípade vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi takto zníženú kúpnu cenu. Prípadnou kompenzáciou však nie je nijako dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu - spotrebiteľovi vrátené do 30 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Voči kúpnej cene, ktorá má byť kupujúcemu vrátena, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu apod.).

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v obchode aircars.sk, aircars.cz v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná predávajúcim za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Registráciou, alebo odoslaním objednávky zákazník súhlasí s prijímaním obchodných správ z aircars.sk, aircars.cz. Tento súhlas však môže kedykoľvek odvolať písomne prostredníctvom e-mailu. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za registráciu zákazníka v obchode a žiadnym spôsobom nezodpovedá za pravdivosť údajov v nej uvedených.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, pokiaľ nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2011.

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetoveho obchodu drive-rite.sk je spoločnosť Sk Trade Cz s.r.o., Kadnárova 9792/95, 831 06 Bratislava, IČO 46 327 762, DIČ SK2023327240.

 

 

 
 

© 2015 VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ